Engelska, 2013

Engelska, 2013

  • Svar 464 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 31.12.2013
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 6031 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Kartläggning av kunnande (gammal version)24 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 3 sekunder)
Digital verksamhetskultur425 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 36 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)25 st.(Genomsnittlig svarstid 17 minuter 48 sekunder)
Utrustning och programvaror411 st.(Genomsnittlig svarstid 10 minuter 29 sekunder)
IKT-kunnande422 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 13 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
118
26
328
458
563
62
70
823
985
1079
1166
1236