Fysik, 2019

Fysik, 2019

  • Svar 427 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2019 - 31.12.2019
    • » Allmän utbildning 7788 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö427 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 59 sekunder)
Verksamhetskultur 427 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 30 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 420 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 22 sekunder)
Kompetens 414 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 57 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
111
230
348
476
541
60
70
811
922
1035
11124
1229