Finska som andraspråk, 2016

Finska som andraspråk, 2016

  • Svar 72 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2016 - 31.12.2016
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 6094 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetskultur71 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 6 sekunder)
Utrustning och programvaror69 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 5 sekunder)
IKT-kunnande70 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 16 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
141
212
34
48
56
60
70
80
91
100
110
120