Informationsteknik, 2021

Informationsteknik, 2021

  • Svar 63 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2021 - 31.12.2021
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 3882 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö63 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 58 sekunder)
Verksamhetskultur 62 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 23 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 61 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 59 sekunder)
Kompetens 60 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 0 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
13
25
39
411
50
60
70
80
91
106
1128
120