Huslig ekonomi, 2019

Huslig ekonomi, 2019

  • Svar 160 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2019 - 31.12.2019
    • » Allmän utbildning 7788 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö160 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 3 sekunder)
Verksamhetskultur 159 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 30 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 156 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 11 sekunder)
Kompetens 153 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 31 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
15
214
313
429
518
60
70
82
94
1015
1149
1211