Svenska , 2021

Svenska , 2021

  • Svar 195 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2021 - 31.12.2021
    • » Allmän utbildning 3862 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö195 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 59 sekunder)
Verksamhetskultur 186 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 46 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 185 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 41 sekunder)
Kompetens 175 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 28 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
110
212
320
432
51
60
70
83
91
1015
11101
120