Kemi, 2018

Kemi, 2018

  • Svar 543 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 9609 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö532 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 3 sekunder)
Verksamhetskultur 527 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 40 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 516 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 32 sekunder)
Kompetens 518 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 56 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
124
2108
3191
448
530
63
70
840
953
1029
1116
121