Gymnastik, 2019

Gymnastik, 2019

  • Svar 219 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2019 - 31.12.2019
    • » Allmän utbildning 7788 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö218 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 3 sekunder)
Verksamhetskultur 219 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 40 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 212 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 24 sekunder)
Kompetens 206 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 37 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
19
219
323
437
523
60
70
85
99
1016
1162
1216