Handarbete / slöjd, 2017

Handarbete / slöjd, 2017

  • Svar 330 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 11934 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö330 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 15 sekunder)
Verksamhetskultur 328 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 36 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 326 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 40 sekunder)
Kompetens 319 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 45 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
119
241
3131
428
55
60
70
813
913
1033
1143
124