Musik, 1.1.2021-7.6.2023

Musik, 1.1.2021-7.6.2023

  • Svar 87 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2021 - 7.6.2023
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 6005 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö87 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 0 sekunder)
Verksamhetskultur 85 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 45 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 78 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 27 sekunder)
Kompetens 78 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 38 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2021
2
20
37
411
50
60
70
82
92
102
1125
120
1
2022
0
20
31
44
56
60
70
80
90
100
117
122
1
2023
2
24
32
45
53
60