Handarbete / slöjd, 2016

Handarbete / slöjd, 2016

  • Svar 161 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2016 - 31.12.2016
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 6094 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetskultur159 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 17 sekunder)
Utrustning och programvaror155 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 27 sekunder)
IKT-kunnande155 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 24 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
185
225
316
411
58
61
70
83
97
102
113
120