Religion, 1.1.2019-3.12.2019

Religion, 1.1.2019-3.12.2019

  • Svar 154 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 3.12.2018 - 3.12.2019
    • » Allmän utbildning 7355 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö153 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 52 sekunder)
Verksamhetskultur 151 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 30 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 150 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 38 sekunder)
Kompetens 145 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 27 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
17
29
318
428
520
60
70
82
99
1014
1146
121