Modersmål, 1.1.2020-29.10.2020

Modersmål, 1.1.2020-29.10.2020

  • Svar 161 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 29.10.2019 - 29.10.2020
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 5972 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö161 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 0 sekunder)
Verksamhetskultur 159 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 36 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 155 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 59 sekunder)
Kompetens 151 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 48 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
126
244
344
422
54
60
70
82
91
1018