Modersmål, 1.1.2014-21.10.2019

Modersmål, 1.1.2014-21.10.2019

  • Svar 1488 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2014 - 21.10.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 31263 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö996 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 2 sekunder)
Verksamhetskultur 986 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 23 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 980 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 24 sekunder)
Kompetens 971 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 49 sekunder)
Digital verksamhetskultur478 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 30 sekunder)
Utrustning och programvaror466 st.(Genomsnittlig svarstid 5 minuter 35 sekunder)
IKT-kunnande470 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 17 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2014
12
27
320
414
525
61
70
84
927
1033
1110
129
1
2015
7
212
319
432
56
60
70
84
914
1016
1121
1241
1
2016
75
224
316
47
59
61
70
81
97
105
115
120
1
2017
18
250
3134
431
514
60
70
820
919
1052
1174
129
1
2018
28
268
3126
438
512
60
70
822
936
1020
119
122
1
2019
9
226
339
461
546
60
70
86
920
1015