Svenska , 1.1.2019-3.12.2019

Svenska , 1.1.2019-3.12.2019

  • Svar 359 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 3.12.2018 - 3.12.2019
    • » Allmän utbildning 7355 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö359 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 3 sekunder)
Verksamhetskultur 358 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 32 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 353 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 21 sekunder)
Kompetens 345 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 34 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
17
231
342
484
538
62
70
85
919
1024
11106
121