Svenska , 2020

Svenska , 2020

  • Svar 182 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2020 - 31.12.2020
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 3594 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö182 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 180 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 26 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 173 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 3 sekunder)
Kompetens 168 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 28 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
113
251
347
420
51
60
70
86
90
1016
1125
123