Engelska, 1.1.2021-1.8.2021

Engelska, 1.1.2021-1.8.2021

  • Svar 120 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.8.2020 - 1.8.2021
    • » Allmän utbildning 2492 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö119 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 54 sekunder)
Verksamhetskultur 120 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 39 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 117 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 24 sekunder)
Kompetens 115 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 36 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
123
216
333
447
51
60
70
80