Fysik, 2020

Fysik, 2020

  • Svar 248 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2020 - 31.12.2020
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 3594 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö248 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 3 sekunder)
Verksamhetskultur 244 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 38 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 239 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 23 sekunder)
Kompetens 238 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 11 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
127
279
361
427
50
60
70
88
91
1019
1117
129