Historia, 1.1.2013-14.11.2019

Historia, 1.1.2013-14.11.2019

  • Svar 1094 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 14.11.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 35555 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö681 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 59 sekunder)
Verksamhetskultur 676 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 16 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 668 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 53 sekunder)
Kompetens 662 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 34 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)8 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 51 sekunder)
Digital verksamhetskultur396 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 14 sekunder)
Utrustning och programvaror378 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 8 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)9 st.(Genomsnittlig svarstid 14 minuter 32 sekunder)
IKT-kunnande372 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 27 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2013
6
24
35
415
512
60
70
88
914
1014
1112
129
1
2014
8
24
317
47
522
61
70
88
916
1019
119
126
1
2015
3
23
36
415
52
60
70
82
99
1012
1116
1226
1
2016
49
212
39
49
56
60
70
81
95
102
114
121
1
2017
15
230
383
417
511
60
70
817
96
1030
1158
128
1
2018
15
249
393
419
56
60
70
813
927
1013
116
122
1
2019
6
219
332
430
521
60
70
85
99
1023
1123