Religion, 1.1.2013-18.6.2019

Religion, 1.1.2013-18.6.2019

  • Svar 789 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 18.6.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 34722 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö476 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 59 sekunder)
Verksamhetskultur 472 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 20 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 464 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 55 sekunder)
Kompetens 457 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 37 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)7 st.(Genomsnittlig svarstid 5 minuter 4 sekunder)
Digital verksamhetskultur303 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 27 sekunder)
Utrustning och programvaror289 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 22 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)7 st.(Genomsnittlig svarstid 17 minuter 7 sekunder)
IKT-kunnande283 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 56 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2013
4
23
35
49
512
60
70
82
920
108
1111
127
1
2014
6
22
311
48
510
60
70
82
910
1017
115
125
1
2015
3
23
38
410
52
60
70
82
99
104
119
1223
1
2016
46
210
35
46
54
60
70
81
95
101
112
121
1
2017
5
223
367
49
54
60
70
810
97
1029
1140
124
1
2018
12
242
367
416
55
60
70
812
922
1018
114
120
1
2019
7
29
318
428
520
60