Matematik, 1.1.2019-18.6.2019

Matematik, 1.1.2019-18.6.2019

  • Svar 302 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 18.6.2018 - 18.6.2019
    • » Allmän utbildning 6299 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö302 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 57 sekunder)
Verksamhetskultur 301 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 30 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 297 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 13 sekunder)
Kompetens 292 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 45 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
118
245
372
4101
566
60