Hälsokunskap, 1.1.2012-18.6.2019

Hälsokunskap, 1.1.2012-18.6.2019

  • Svar 1218 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2012 - 18.6.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 36071 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö704 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 4 sekunder)
Verksamhetskultur 698 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 30 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 684 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 34 sekunder)
Kompetens 667 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 52 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)52 st.(Genomsnittlig svarstid 5 minuter 10 sekunder)
Digital verksamhetskultur452 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 54 sekunder)
Utrustning och programvaror432 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 39 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)53 st.(Genomsnittlig svarstid 15 minuter 32 sekunder)
IKT-kunnande427 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 8 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2012
0
20
30
40
54
60
70
82
94
1017
1114
126
1
2013
5
23
34
425
514
60
70
87
928
1019
1126
1216
1
2014
7
21
312
412
518
61
70
85
914
1012
119
1210
1
2015
3
25
36
411
52
60
70
82
914
1018
1114
1231
1
2016
55
220
312
49
54
60
70
80
96
101
113
120
1
2017
14
224
3111
416
57
60
70
817
97
1031
1146
126
1
2018
10
247
3101
431
513
60
70
824
947
1019
116
120
1
2019
9
215
330
448
528
60