Svenska , 1.1.2012-21.11.2019

Svenska , 1.1.2012-21.11.2019

  • Svar 1888 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2012 - 21.11.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 37268 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö1182 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 3 sekunder)
Verksamhetskultur 1176 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 27 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 1157 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 23 sekunder)
Kompetens 1141 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 40 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)76 st.(Genomsnittlig svarstid 5 minuter 59 sekunder)
Digital verksamhetskultur607 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 44 sekunder)
Utrustning och programvaror587 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 3 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)82 st.(Genomsnittlig svarstid 17 minuter 4 sekunder)
IKT-kunnande590 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 58 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2012
0
20
30
40
54
61
70
82
98
1021
1117
1216
1
2013
11
23
310
432
527
61
70
88
944
1032
1121
1217
1
2014
8
213
315
412
527
60
70
84
914
1033
1113
1210
1
2015
3
27
312
424
52
60
70
82
912
1023
1117
1234
1
2016
77
218
310
414
59
61
70
83
93
102
114
120
1
2017
10
255
3166
438
511
60
70
822
98
1046
1171
128
1
2018
23
278
3135
440
515
60
70
826
953
1029
1114
122
1
2019
7
231
342
484
538
62
70
85
919
1024
1185