Ryska, 1.1.2013-18.6.2019

Ryska, 1.1.2013-18.6.2019

  • Svar 145 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 18.6.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 34722 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö69 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 5 sekunder)
Verksamhetskultur 69 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 38 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 68 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 36 sekunder)
Kompetens 67 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 14 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)1 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 53 sekunder)
Digital verksamhetskultur74 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 56 sekunder)
Utrustning och programvaror69 st.(Genomsnittlig svarstid 10 minuter 11 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)1 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 29 sekunder)
IKT-kunnande69 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 27 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2013
1
20
31
43
53
60
70
82
94
102
111
121
1
2014
3
23
35
44
52
60
70
80
93
100
114
120
1
2015
3
23
31
44
50
60
70
80
91
105
111
123
1
2016
8
21
31
40
52
60
70
80
90
101
110
120
1
2017
4
24
37
41
50
60
70
80
90
103
114
120
1
2018
3
25
38
42
51
60
70
85
93
100
110
120
1
2019
1
20
35
48
55
60