Gymnastik, 2020

Gymnastik, 2020

  • Svar 87 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (1.10.2019 - 1.10.2020):
    • » Allmän utbildning 6073 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö87 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 6 sekunder)
Verksamhetskultur 86 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 33 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 85 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 51 sekunder)
Kompetens 81 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 42 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
19
226
326
419
52
60
70
84
90
101
110
120