Finska som andraspråk, 1.1.2017-18.6.2019

Finska som andraspråk, 1.1.2017-18.6.2019

  • Svar 440 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 18.6.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 21265 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö437 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 6 sekunder)
Verksamhetskultur 432 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 27 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 429 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 38 sekunder)
Kompetens 430 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 4 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2017
8
218
344
410
53
60
70
810
910
1026
1138
123
1
2018
15
229
383
422
54
60
70
88
915
104
113
120
1
2019
4
210
319
432
522
60