Gymnastik, 1.1.2019-28.9.2021

Gymnastik, 1.1.2019-28.9.2021

  • Svar 333 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2019 - 28.9.2021
    • » Allmän utbildning 11250 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö332 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 2 sekunder)
Verksamhetskultur 332 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 40 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 325 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 12 sekunder)
Kompetens 314 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 46 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2019
4
216
313
433
523
60
70
82
98
1015
1162
1214
1
2020
8
221
313
417
51
60
70
84
90
1010
117
122
1
2021
6
26
318
418
51
60
70
86
95