Religion, 1.1.2017-18.6.2019

Religion, 1.1.2017-18.6.2019

  • Svar 478 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 18.6.2019
    • » Allmän utbildning 20657 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö476 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 59 sekunder)
Verksamhetskultur 472 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 20 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 464 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 55 sekunder)
Kompetens 457 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 37 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2017
5
223
367
49
54
60
70
810
97
1029
1140
124
1
2018
12
242
367
416
55
60
70
812
922
1018
114
120
1
2019
7
29
318
428
520
60