Franska, 1.1.2017-18.6.2019

Franska, 1.1.2017-18.6.2019

  • Svar 273 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 18.6.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 21265 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö271 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 9 sekunder)
Verksamhetskultur 267 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 39 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 265 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 1 sekunder)
Kompetens 265 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 59 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2017
3
213
326
410
52
60
70
83
99
1020
1122
122
1
2018
11
221
334
415
53
60
70
84
911
109
112
120
1
2019
2
26
313
418
514
60