Modersmål, 1.1.2021-16.6.2021

Modersmål, 1.1.2021-16.6.2021

  • Svar 66 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 16.6.2020 - 16.6.2021
    • » Allmän utbildning 2492 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö66 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 59 sekunder)
Verksamhetskultur 65 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 34 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 65 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 58 sekunder)
Kompetens 63 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 5 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
111
211
317
427
50
60