Modersmål, 1.1.2017-18.6.2019

Modersmål, 1.1.2017-18.6.2019

  • Svar 986 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 18.6.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 21265 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö978 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 2 sekunder)
Verksamhetskultur 968 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 22 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 963 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 22 sekunder)
Kompetens 955 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 48 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2017
18
250
3137
431
514
60
70
820
919
1052
1174
129
1
2018
28
268
3132
438
515
60
70
824
940
1025
119
122
1
2019
9
226
339
461
546
60