Gymnastik, 1.1.2019-20.9.2020

Gymnastik, 1.1.2019-20.9.2020

  • Svar 291 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2019 - 20.9.2020
    • » Allmän utbildning 9898 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö290 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 3 sekunder)
Verksamhetskultur 290 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 36 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 282 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 10 sekunder)
Kompetens 272 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 37 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2019
8
218
316
434
523
60
70
83
99
1016
1162
1216
1
2020
9
226
326
419
52
60
70
84
90