Bildkonst, 1.1.2018-18.6.2019

Bildkonst, 1.1.2018-18.6.2019

  • Svar 183 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 18.6.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 12302 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö182 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 13 sekunder)
Verksamhetskultur 176 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 12 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 176 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 36 sekunder)
Kompetens 173 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 46 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2018
7
215
346
415
53
60
70
812
912
107
115
121
1
2019
0
212
316
417
515
60