Svenska , 1.1.2013-18.6.2019

Svenska , 1.1.2013-18.6.2019

  • Svar 1770 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 18.6.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 34722 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö1121 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 3 sekunder)
Verksamhetskultur 1116 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 26 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 1096 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 26 sekunder)
Kompetens 1082 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 41 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)13 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 33 sekunder)
Digital verksamhetskultur619 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 45 sekunder)
Utrustning och programvaror599 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 3 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)14 st.(Genomsnittlig svarstid 17 minuter 20 sekunder)
IKT-kunnande602 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 59 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2013
11
23
310
432
527
61
70
88
945
1034
1122
1217
1
2014
8
213
315
412
527
60
70
84
914
1035
1113
1210
1
2015
3
27
312
424
52
60
70
82
912
1023
1117
1237
1
2016
77
221
310
414
59
61
70
83
93
102
114
120
1
2017
11
258
3175
439
511
60
70
823
917
1060
1181
128
1
2018
25
279
3137
440
518
60
70
827
965
1033
1114
122
1
2019
7
231
342
484
538
61