Informationsteknik, 1.1.2019-9.11.2019

Informationsteknik, 1.1.2019-9.11.2019

  • Svar 101 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 9.11.2018 - 9.11.2019
    • » Allmän utbildning 5815 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö101 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 53 sekunder)
Verksamhetskultur 101 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 21 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 100 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 11 sekunder)
Kompetens 101 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 35 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
16
210
314
429
511
60
70
82
94
1013
1112