Filosofi, 1.1.2012-18.6.2019

Filosofi, 1.1.2012-18.6.2019

  • Svar 222 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2012 - 18.6.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 36071 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö94 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 57 sekunder)
Verksamhetskultur 93 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 23 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 91 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 50 sekunder)
Kompetens 90 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 44 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)16 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 44 sekunder)
Digital verksamhetskultur112 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 13 sekunder)
Utrustning och programvaror105 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 42 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)16 st.(Genomsnittlig svarstid 13 minuter 36 sekunder)
IKT-kunnande106 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 46 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2012
0
20
30
40
50
60
70
80
92
101
115
124
1
2013
3
21
33
42
56
60
70
82
92
103
112
123
1
2014
2
21
38
47
55
60
70
81
92
108
112
123
1
2015
1
21
33
48
50
60
70
81
94
103
115
126
1
2016
3
23
35
42
52
60
70
80
92
101
110
120
1
2017
0
24
312
41
52
60
70
83
92
109
1114
124
1
2018
0
24
313
43
50
60
70
82
94
106
111
120
1
2019
0
22
36
42
50
60