Samhällslära, 1.1.2012-18.6.2019

Samhällslära, 1.1.2012-18.6.2019

  • Svar 975 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2012 - 18.6.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 36071 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö573 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 59 sekunder)
Verksamhetskultur 572 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 15 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 563 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 48 sekunder)
Kompetens 559 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 31 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)42 st.(Genomsnittlig svarstid 5 minuter 5 sekunder)
Digital verksamhetskultur351 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 11 sekunder)
Utrustning och programvaror335 st.(Genomsnittlig svarstid 5 minuter 54 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)42 st.(Genomsnittlig svarstid 14 minuter 51 sekunder)
IKT-kunnande333 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 22 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2012
0
20
30
40
51
60
70
81
94
107
1110
1212
1
2013
4
23
34
415
514
60
70
87
913
1013
119
129
1
2014
6
25
317
48
518
61
70
87
912
1015
117
126
1
2015
2
23
35
415
53
60
70
81
96
1011
1114
1222
1
2016
41
212
36
47
55
60
70
81
96
102
115
121
1
2017
11
229
377
413
59
60
70
818
93
1029
1146
127
1
2018
15
249
388
419
58
60
70
811
927
1017
117
121
1
2019
6
215
328
425
521
60