Huslig ekonomi, 1.1.2019-9.11.2019

Huslig ekonomi, 1.1.2019-9.11.2019

  • Svar 111 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 9.11.2018 - 9.11.2019
    • » Allmän utbildning 5815 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö111 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 4 sekunder)
Verksamhetskultur 111 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 36 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 109 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 29 sekunder)
Kompetens 106 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 35 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
15
214
313
429
518
60
70
82
94
1015
1111