Uttrycksförmåga, 1.1.2013-18.6.2019

Uttrycksförmåga, 1.1.2013-18.6.2019

  • Svar 121 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 18.6.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 34722 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö81 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 59 sekunder)
Verksamhetskultur 80 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 26 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 78 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 27 sekunder)
Kompetens 80 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 10 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)1 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 45 sekunder)
Digital verksamhetskultur37 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 31 sekunder)
Utrustning och programvaror36 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 32 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)1 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 38 sekunder)
IKT-kunnande37 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 26 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2013
0
21
33
41
52
60
70
80
93
101
110
120
1
2014
0
20
31
43
50
60
70
81
90
103
110
120
1
2015
0
20
33
41
51
60
70
80
90
100
111
125
1
2016
5
21
32
40
50
60
70
80
91
100
110
120
1
2017
4
24
313
43
54
60
70
81
91
106
113
121
1
2018
2
213
310
42
51
60
70
80
91
101
110
120
1
2019
2
21
33
44
52
60