Franska, 2020

Franska, 2020

  • Svar 50 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2020 - 31.12.2020
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 3594 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö50 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 6 sekunder)
Verksamhetskultur 50 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 42 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 49 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 38 sekunder)
Kompetens 47 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 16 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
18
216
311
46
50
60
70
81
90
103
115
120