Geografi , 1.1.2013-18.6.2019

Geografi , 1.1.2013-18.6.2019

  • Svar 982 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 18.6.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 34722 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö577 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 2 sekunder)
Verksamhetskultur 574 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 26 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 566 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 41 sekunder)
Kompetens 559 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 2 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)7 st.(Genomsnittlig svarstid 5 minuter 20 sekunder)
Digital verksamhetskultur388 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 46 sekunder)
Utrustning och programvaror379 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 34 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)7 st.(Genomsnittlig svarstid 17 minuter 10 sekunder)
IKT-kunnande380 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 22 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2013
6
23
35
420
516
60
70
85
925
1022
1113
1212
1
2014
5
26
310
46
515
60
70
82
95
1021
116
124
1
2015
4
25
312
412
55
60
70
81
910
1010
1112
1233
1
2016
47
210
39
411
54
60
70
82
95
100
112
120
1
2017
5
224
390
422
58
60
70
811
99
1029
1137
1213
1
2018
15
244
378
424
53
60
70
815
928
1018
119
121
1
2019
6
214
326
433
519
60