Matematik, 1.1.2012-18.6.2019

Matematik, 1.1.2012-18.6.2019

  • Svar 2973 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2012 - 18.6.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 36071 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö1712 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 3 sekunder)
Verksamhetskultur 1706 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 30 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 1671 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 48 sekunder)
Kompetens 1648 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 3 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)145 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 1 sekunder)
Digital verksamhetskultur1078 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 10 sekunder)
Utrustning och programvaror1034 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 0 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)148 st.(Genomsnittlig svarstid 16 minuter 9 sekunder)
IKT-kunnande1041 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 15 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2012
0
20
30
40
55
61
70
83
921
1035
1139
1220
1
2013
15
29
318
440
553
60
70
813
959
1052
1125
1221
1
2014
25
218
332
418
546
61
70
810
934
1053
1123
1217
1
2015
10
212
324
447
58
60
71
86
928
1042
1125
1268
1
2016
144
235
321
422
517
60
70
84
911
108
116
121
1
2017
30
287
3250
453
521
62
70
832
931
1091
11122
1222
1
2018
33
2133
3228
461
533
62
70
850
975
1045
1123
121
1
2019
18
245
372
4101
566
60