Modersmål, 2021

Modersmål, 2021

  • Svar 78 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (17.10.2020 - 17.10.2021):
    • » Allmän utbildning 2392 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö78 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 0 sekunder)
Verksamhetskultur 77 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 41 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 77 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 7 sekunder)
Kompetens 75 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 59 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
111
211
317
427
50
60
70
86
94
102
110
120