Kemi, 1.1.2019-9.11.2019

Kemi, 1.1.2019-9.11.2019

  • Svar 291 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 9.11.2018 - 9.11.2019
    • » Allmän utbildning 5815 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö291 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 57 sekunder)
Verksamhetskultur 291 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 24 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 287 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 16 sekunder)
Kompetens 284 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 54 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
110
227
344
470
538
60
70
810
918
1043
1131