Informationsteknik, 2020

Informationsteknik, 2020

  • Svar 73 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2020 - 31.12.2020
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 3594 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö73 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 55 sekunder)
Verksamhetskultur 71 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 36 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 68 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 33 sekunder)
Kompetens 70 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 22 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
110
218
320
46
51
60
70
82
91
105
116
124