Tyska, 1.1.2017-18.6.2019

Tyska, 1.1.2017-18.6.2019

  • Svar 515 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 18.6.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 21265 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö514 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 8 sekunder)
Verksamhetskultur 512 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 33 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 503 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 7 sekunder)
Kompetens 493 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 49 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2017
3
234
378
419
57
60
70
86
910
1022
1138
126
1
2018
18
234
367
417
59
60
70
89
924
1013
114
122
1
2019
4
214
323
431
523
60