Handarbete / slöjd, 1.1.2012-20.11.2019

Handarbete / slöjd, 1.1.2012-20.11.2019

  • Svar 930 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2012 - 20.11.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 37072 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö622 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 10 sekunder)
Verksamhetskultur 616 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 51 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 606 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 13 sekunder)
Kompetens 599 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 16 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)26 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 22 sekunder)
Digital verksamhetskultur273 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 24 sekunder)
Utrustning och programvaror262 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 33 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)29 st.(Genomsnittlig svarstid 20 minuter 6 sekunder)
IKT-kunnande256 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 50 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2012
0
20
30
40
50
60
70
82
90
1011
118
123
1
2013
3
21
37
411
510
60
70
81
914
1015
1110
1210
1
2014
5
23
34
43
56
60
70
80
914
1017
116
124
1
2015
1
25
35
41
52
61
70
82
95
106
112
1214
1
2016
57
211
36
44
54
61
70
82
94
102
113
120
1
2017
13
222
393
414
54
60
70
812
98
1025
1140
124
1
2018
12
248
393
419
55
60
70
810
933
104
112
120
1
2019
5
29
316
438
532
60
70
84
96
1015
1138