Historia, 1.1.2019-9.11.2019

Historia, 1.1.2019-9.11.2019

  • Svar 162 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 9.11.2018 - 9.11.2019
    • » Allmän utbildning 5815 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö162 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 56 sekunder)
Verksamhetskultur 158 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 20 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 158 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 57 sekunder)
Kompetens 152 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 33 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
16
219
332
430
521
60
70
85
99
1023
1117