Samhällslära, 2020

Samhällslära, 2020

  • Svar 114 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2020 - 31.12.2020
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 3594 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö114 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 53 sekunder)
Verksamhetskultur 113 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 12 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 108 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 17 sekunder)
Kompetens 107 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 3 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
114
224
325
412
56
60
70
82
91
1012
1115
123