Huslig ekonomi, 1.1.2018-18.6.2019

Huslig ekonomi, 1.1.2018-18.6.2019

  • Svar 255 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 18.6.2019
    • » Allmän utbildning 11854 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö254 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 7 sekunder)
Verksamhetskultur 253 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 53 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 247 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 7 sekunder)
Kompetens 246 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 57 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2018
8
231
365
418
55
60
70
810
922
1013
114
120
1
2019
5
214
313
429
518
60